Parteneri

FUNDAȚIA CRED – Centrul Româno-Elvețian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate

image logoA fost fondată la sfîrşitul anului 2003 de catre Institutul Elveţian Tropical şi de Sănătate Publică (Swiss Tropical and Public Health Institute - Swiss TPH) prin departamentul Centrul Elveţian pentru Sănătate Internaţională (Swiss Centre for International Health - SCIH). Primul program de dezvoltare in domeniul sănătaţii publice în care s-a implicat Fundaţia CRED a fost implementarea în perioada 2003-2007 a Proiectului Româno-Elveţian de Neonatologie „RoNeonat” cu finanţare din partea Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare si Cooperare în baza unui acord interguvernamental între cele doua ţări.

Misiunea Fundaţiei CRED – Centrul Româno-Elveţian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate o constituie sprijinirea reformei şi modernizării sistemului de sănătate din România, iar prin echipa proprie și consultanţii asociaţi proiectelor oferă expertiză şi asistenţă tehnică în domeniul sănătăţii publice, cu o orientare concentrată spre creşterea calităţii serviciilor în sănătate şi dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor existente. Viziunea Fundatiei CRED este aceea a unei comunități medicale responsabile, a unui sistem sanitar solid, condus de principiile managementului calităţii și care oferă personalului medical acces continuu la noi oportunități de dezvoltare profesională.

Fundaţia CRED – Centrul Româno-Elveţian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate este membru al Guidelines International Network şi participant activ în procesele de elaborare a ghidurilor clinice de practică în domenii ca neonatologie si obstetrică-ginecologie, dar şi în cel al introducerii conceptului de management al calităţii în sănătate în România.
Pentru mai multe detalii despre Fundaţia CRED accesaţi link-ul www.cred.ro

  

SCOALA NAȚIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT SANITAR (SNSPMS)

UntitledSNSPMS are o tradiţie instituţională de peste 12 ani în formarea în domeniul sănătăţii publice şi managementului profesioniştilor din domeniul sanitar. În cadrul instituţiei au fost organizate cursuri de mai multe tipuri (master, atestat, cursuri de educaţie medicală continuă, cursuri internaţionale), având ca scop principal creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor medicale.

În anul 2006, instituţia şi-a lărgit aria de ofertă curiculară prin cuprinderea a noi domenii ale managementului sanitar: management spitalicesc, privit prin prisma managerului general şi a directorului de îngrijiri, promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate, managementul de proiecte şi programe, finanţarea bazată pe caz, aprox. 3300 de persoane absolvind aceste cursuri.

În 2009, a fuzionat cu Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București (HG 1421/18.11.2009)  rezultând astfel Școala Naționala de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB), preluând astfel drepturile și atribuțiile celor două instituții.

Dintre activitățile pe care le desfășoară, enumerăm: organizarea și desfășurarea de cursuri în domeniul sănătății publice, promovării sănătății, administrației și al managementului sanitar și perfecționarea personalului din domeniul sanitar, educația continuă, formarea de formatori, gestionarea și derularea programelor de studii complementare pentru

personalul din domeniul sanitar, desfășurarea de activități de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătății publice, al promovării sănătății și al managementului în sănătate s.a.

Mai multe detalii găsiți pe site-ul instituției, accesand link-ul: www.snspms.ro
 

ADVANCED THINKING

Untitled2Advanced Thinking a fost infiinţată la începutul anului 2006, compania oferă consultanţă strategică specializată în metodologii de reducere a costurilor, optimizări de procese şi eficientizări organizaţionale. Activitatea sa conduce la recomandări pentru o reducere raţională de costuri, analiză în detaliu a proceselor din cadrul organizaţiei şi îndepărtarea activităţilor care nu aduc valoare, gândind în permanenţă ce este şi ce nu este necesar strict din perspectiva client/organizaţie, rezultate ce se obţin prin formarea profesională continuă a personalului organizaţiei.

Compania oferă servicii de formare profesională, managementul calităţii, transformări organizaţionale şi îmbunătăţirea proceselor de afaceri, Lean Manufacturing, Six Sigma, Design for Six Sigma, consultanţă de înalt nivel în domeniul metrologiei, cercetare+dezvoltare, toate utilizând metode specifice de statistică matematică. Compania dispune de echipamente de tehnică de calcul, software specializat în maparea proceselor şi calcul statistic avansat, programe de instruire, autorizare CNFPA, sisteme multimedia, mijloace auto, precum şi contracte de colaborare cu experţi în domeniul resurselor umane.

Detalii cu privire la activitatea și serviciileoferite puteți găsi pe website-ul companiei: www.advanced-thinking.com
 

Spitalul Universitar Freiburg

Untitled12Freiburg University Hospital este unul dintre cele mai mari centre medicale din Europa, având o capacitate de 55.000 de pacienţi/an şi poate acorda asistenţă medicală ambulatorie altor peste 350.000 de pacienţi/an. Departamentul de Management al Calităţii al Spitalului Universitar din Freiburg supraveghează toate activitatile legate de managementul calităţii, fiind reprezentat de o echipă inter-profesională, care combină expertiza în domeniul sănătăţii, ştiinţelor sociale, ştiinţelor IT, cunoştinţelor educaţionale, statisticii şi administraţiei.

Institutia, prin personalul calificat, oferă expertiză în domenii ca: managementul calităţii şi managementul riscurilor clinice, metode de relaţionare cu pacienţii, control medical, introducere DRG, contabilitate, sisteme informaţionale clinice, sondaje în rândul clienţilor, managementul relaţionării cu clienţii, managementul proiectelor, Six Sigma; totodată, este responsabilă de certificarea întregului spital în conformitate cu KTQ® (schema naţională de certificare în domeniul managementului calităţii).

Activitatea sa este strâns legată de Universitatea Albert-Ludwigs Freiburg, fondată în 1457.

Detalii regasiți pe site-ul instituției: http://www.uniklinik-freiburg.de

Online Drugstore,cialis 80 mg side effects ,Free shipping,sildalis online bestellen,Discount 10%System.String[]