ADVANCED THINKING

E-mail Print PDF

Untitled2Advanced Thinking a fost infiinţată la începutul anului 2006, compania oferă consultanţă strategică specializată în metodologii de reducere a costurilor, optimizări de procese şi eficientizări organizaţionale. Activitatea sa conduce la recomandări pentru o reducere raţională de costuri, analiză în detaliu a proceselor din cadrul organizaţiei şi îndepărtarea activităţilor care nu aduc valoare, gândind în permanenţă ce este şi ce nu este necesar strict din perspectiva client/organizaţie, rezultate ce se obţin prin formarea profesională continuă a personalului organizaţiei.

Compania oferă servicii de formare profesională, managementul calităţii, transformări organizaţionale şi îmbunătăţirea proceselor de afaceri, Lean Manufacturing, Six Sigma, Design for Six Sigma, consultanţă de înalt nivel în domeniul metrologiei, cercetare+dezvoltare, toate utilizând metode specifice de statistică matematică. Compania dispune de echipamente de tehnică de calcul, software specializat în maparea proceselor şi calcul statistic avansat, programe de instruire, autorizare CNFPA, sisteme multimedia, mijloace auto, precum şi contracte de colaborare cu experţi în domeniul resurselor umane.

Detalii cu privire la activitatea și serviciileoferite puteți găsi pe website-ul companiei: www.advanced-thinking.com

Advanced Thinking SRL, Partenerul 2 în proiect, este furnizor de formare profesională autorizat de către Autoritatea Naţională pentru Certificări pentru cursurile de “Manager îmbunătăţire procese” şi „Responsabil îmbunătăţire procese” şi este implicat în: evaluarea situaţiei actuale privind stabilirea şi implementarea proceselor în domeniul furnizării serviciilor spitaliceşti; identificarea nevoilor de formare profesională în domeniul managementului calităţii; este implicat în elaborarea curriculelor. Partenerul 2 participă prin susţinerea sesiunilor de formare, elaborarea celor două curricule şi a îndrumarului practic de îmbunătăţire a proceselor, supraveghează proiectele individuale de îmbunătăţire procese implementate de către specialiştii din cadrul centrelor de excelenţă.

Online Drugstore,cialis fast shipping ,Free shipping,sildalis buy,Discount 10%