FUNDAȚIA CRED – Centrul Româno-Elvețian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate

E-mail Print PDF

image logoA fost fondată la sfîrşitul anului 2003 de catre Institutul Elveţian Tropical şi de Sănătate Publică (Swiss Tropical and Public Health Institute - Swiss TPH) prin departamentul Centrul Elveţian pentru Sănătate Internaţională (Swiss Centre for International Health - SCIH). Primul program de dezvoltare in domeniul sănătaţii publice în care s-a implicat Fundaţia CRED a fost implementarea în perioada 2003-2007 a Proiectului Româno-Elveţian de Neonatologie „RoNeonat” cu finanţare din partea Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare si Cooperare în baza unui acord interguvernamental între cele doua ţări.

Misiunea Fundaţiei CRED – Centrul Româno-Elveţian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate o constituie sprijinirea reformei şi modernizării sistemului de sănătate din România, iar prin echipa proprie și consultanţii asociaţi proiectelor oferă expertiză şi asistenţă tehnică în domeniul sănătăţii publice, cu o orientare concentrată spre creşterea calităţii serviciilor în sănătate şi dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor existente. Viziunea Fundatiei CRED este aceea a unei comunități medicale responsabile, a unui sistem sanitar solid, condus de principiile managementului calităţii și care oferă personalului medical acces continuu la noi oportunități de dezvoltare profesională.

Fundaţia CRED – Centrul Româno-Elveţian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sănătate este membru al Guidelines International Network şi participant activ în procesele de elaborare a ghidurilor clinice de practică în domenii ca neonatologie si obstetrică-ginecologie, dar şi în cel al introducerii conceptului de management al calităţii în sănătate în România. 

Pentru mai multe detalii despre Fundaţia CRED accesaţi link-ul www.cred.ro

Fundaţia CRED - Centrul Româno-Elveţian pentru Dezvoltare Sistemului de Sănătate, ca şi partener principal, este responsabilă în cadrul proiectului pentru coordonarea generală şi implementarea activităţilor proiectului, stabileşte metodologia de monitorizare si management şi adoptă instrumentele specifice care asigură implementarea în bune condiţii. Partenerul principal, alături de toţi partenerii din proiect, este implicat în organizarea activităţilor de promovare a proiectului şi în diseminarea rezultatelor acestuia. Fundaţia CRED se implică şi in derularea din punct de vedere tehnic al activităţilor prin echipa sa de experţi